Kulttuuripolku

Tom Jokinen 10.12.2014

KULTTUURIPOLKUSUUNNITELMA

Taustaa

Rakuunamäki on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu ympäristö. Alue on Euroopan parhaiten säilynyt varta vasten ratsuväelle rakennettu kasarmialue. Rakuunamäen varuskunta-alue sai alkunsa 1880-luvun lopulla, kun Lappeenrantaan perustettiin rakuunarykmentti. Tältä ajalta ovat peräisin suuret tiilikasarmit, huoltorakennuksia ja upseerikerho. Toinen rakennusvaihe oli venäläisen sotaväen aikana 1910-luvulla

Rakuunamäki on Helsingin edustalla sijaitsevan Suomenlinnan ja Lappeenrannan linnoituksen kanssa samaan puolustusjärjestelmään kuulunen Haminan linnoituksen ohella ainutlaatuinen asuttu ja elävä alue Suomessa.

Maasotakoulu, joka on maavoimien puolustushaarakoulu ja jalkaväen aselajikoulu, on tänä päivänä vahvasti läsnä Rakuunamäellä.  Maasotakoulun suunnitelmiin kuuluu kuitenkin siirtää toimintaa pois Rakuunamäeltä. Elämme siten muutosten aikaa Rakuunamäellä.

Muutosten keskellä on kuitenkin tärkeää, että vanha arvokas miljöö säilytetään. Kulttuuripolkuhanke pyrkii lisäämään ihmisten tietoisuutta Rakuunamäestä ja alueen historiasta, jotta alue säilyisi valtakunnallisesti merkittävänä rakennettuna ympäristönä myös tuleville sukupolville.

Tarkoituksenani on suunnitelmallani luoda Rakuunamäelle historiallinen kulttuuripolku, joka veisi alueella kulkijan läpi vuosisatojen. Polulla kulkija saa kokea miten on eletty eri ajanjaksoina Venäjän ja Suomen vallan aikana.  Kulttuuripolulla fakta ja elävöitetty fiktio kohtaavat toisensa.

Tarkoitus on edellä mainitun lisäksi herättää matkailijoiden kiinnostus Rakuunamäkeen. Siinä missä markkinoidaan linnoitusta turisteille, pitää samalla nostaa esille myös Rakuunamäki mielenkiintoisena tutustumiskohteena.

Hyvinä esimerkkeinä Rakuunamäelle ja kulttuuripolulle toimivat Lappeenrannan linnoitus ja Helsingin Suomenlinna.

 cropped-rakuunamaki.jpg

SUUNNITELMA

Kulttuuripolku on käsitteenä kuin sateenvarjo, joka pitää sisällään monta erilaista polkua. Kulttuuripolun suunnittelu lähtee ajatuksesta, että Rakuunamäkeen voi tutustua monin eri tavoin:

 1. Omatoimisesti
 2. Organisoidusti
 3. Virtuaalisesti

Kulttuuripolun reitti

Kulttuuripolku pitää sisällään alueen käsittäen Kasarmikadun, Upseeritien, Tykkitien, Ratsuväenraitin, Adolf Ehrnroothin aukion, Ratsumestarinkadun, Väinö Valveen kadun ja myös rantaraitin, koska kulttuuripolku muuttuu rantaraitilla kulttuuripainotteiseksi luontopoluksi.

Polkua voi myös kiertää omatoimisesti, ryhmässä tai virtuaalisesti ihan missä järjestyksessä haluaa.

Alueen kartta löytyy osoitteesta http://kartta.lappeenranta.fi/ims/ esim. hakusanalla Kasarmikatu.

DSC06503


Omatoiminen tutustuminen Rakuunamäkeen:

 1. Infotaulujen ja muistokylttien avulla
 2. Karttaa hyödyntäen
 3. Mobiilisovellutusta hyödyntäen

1. Rakuunamäelle sijoitettavien infotaulujen ja muistokylttien avulla

 Alueelle suunnitellaan ja sijoitetaan infotauluja ja muistokylttejä välittämään polulla kulkijalle tietoa Rakuunamäestä.

 Infotaulut

Suunnitelma lähtee siitä, että kulttuuripolun historia-aiheiset infotaulujen sisältö suunnitellaan vuoden 2015 aikana ja sijoitetaan viimeistään vuonna 2016 seuraavasti:

 • Liisankadun pääportin läheisyyteen
 • Chymoksen portin läheisyyteen
 • Rantaraitille vanhan pumppuaseman maisemiin
 • Ortodoksien vanhan hautausmaan läheisyyteen

DSC06417                                  Nykyinen infotaulu lähellä Chymoksen porttia.

Muistokyltit

Historiallisesti tärkeimmille Rakuunamäen rakennuksille suunnitellaan muistokyltit vuoden 2015 aikana. Suunnitelma tehdään yhteistoiminnassa talojen omistajien kanssa. Kyltityssuunnitelman toteutus aloitetaan vuoden 2016 aikana. Kylttien tarkoitus on kertoa alueella liikkujalle talojen menneisyydestä.

DSC06494

 

2. Karttaa hyödyntäen

Kulttuuripolulle suunnitellaan netistä tulostettavaa karttaa, joka näyttää reitin ja kertoo lyhyesti tärkeimmistä kohteista. Karttaa on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2015 aikana, jolloin Rakuunamäen kulttuuripolkuun voi tutustua omatoimisesti myös kartan avulla.

Hyvänä karttaesimerkkinä toimivat Suomenlinnan vastaavat kartat.

http://www.suomenlinna.fi/kavijalle/suunnittele-kayntisi/kartat/

Kuva                                             Suomenlinna

 

3. Mobiilisovellutusta hyödyntäen

Rakuunamäelle suunnitellaan ja otetaan käyttöön vuoden 2015 aikana kulttuuripolun mobiilireitti, jolla saa tietoa alueen nähtävyyksistä.

Rakuunamäkeen voi tutustua omatoimisesti mobiilisovellutuksen avulla.

Vastaavia mobiilireittejä on käytössä esim. Suomenlinnassa ja Lappeenrannan linnoituksessa.

 Www_logo (2)


Organisoitu tutustuminen Rakuunamäkeen:

Kulttuuripolkuun voi tutustua organisoidusti monin eri tavoin, jos ei halua tai pysty omatoimisesti paikan päällä tutustumaan Rakuunamäkeen.

 1. Lappeenrannan kaupunkijunan kyydissä
 2. Lappeenrannan oppaiden vetämillä Rakuunamäen tutustumiskäynneillä
 3. Rakuunamäen työpajan kautta
 4. Luentojen ja keskustelutilaisuuksien kautta
 5. Tapahtumien kautta
 6. Tarinoitten kautta

 

DSC06486

 

1. Lappeenrannan kaupunkijunan kyydissä

Kaupunkijunalle suunnitellaan vuoden 2014 vuoden loppuun mennessä myös Rakuunamäkeä kiertävää reittiä.

Reitin aikana pääsee ihastelemaan valtakunnallisesti merkittävä rakennettua ympäristöä. Maakaasukäyttöisessä katujunassa matkailijoilla on käytössään kuulokkeet, joista opastuksen voi kuunnella neljällä eri kielellä. Suunnitelman mukaan kyytiin voi hypätä tai kyydistä jäädä pois Rakuunamäellä.

 

2. Lappeenrannan oppaiden vetämillä Rakuunamäen tutustumiskäynneillä

Rakuunamäkeen voi tutustua oppaiden vetämillä tutustumiskäynneillä. Opastetuilla kierroksilla tarjotaan säännöllisesti tälläkin hetkellä sekä matkailijoille että paikallisille tietoa alueen historiasta ja nähtävyyksistä.

Tulevina vuosina kehitetään suunnitelman mukaisesti venäjäkielistä opaspalvelua. Venäläisille pyritään tarjoamaan tietoa erityisesti Rakuunamäestä Venäjän vallan aikana.

Oppaiden vetämillä draamakierroksilla tutustutaan tulevaisuudessakin draaman keinoin tarkemmin alueen rikkaaseen historiaan.

 

3. Rakuunamäen työpajan kautta

Suunnitellaan koululaisille lukukaudeksi 2015 – 2016 Rakuunamäen työpajaa. Työpajasuunnitelma tehdään asiasta kiinnostuneen sisältötuottajan kanssa

Metkun Lappeenrannan kulttuuripolku on esi- ja peruskoulun oppilaille suunnattu kulttuuri- ja taidekasvatusohjelma. Oppilaille järjestetään kouluaikana vierailuja ja työpajoja kaupungin kulttuurilaitoksiin, taideopetusta antaviin oppilaitoksiin ja yhdistyksiin.

http://www.lastenmetku.fi/images/kulttuuripolku12/Metku_kulttuuripolku_web_2014-2015.pdf

 

4. Luentojen ja keskustelutilaisuuksien kautta

Rakuunamäen asukasyhdistyksen, jonka tehtävänä on vaalia alueen arvokkaita perinteitä, järjestää toimintansa puitteissa kulttuuripolun hengessä keskustelu- ja infotilaisuuksia Lappeenrannan ja Rakuunamäen asukkaille.

Asukasyhdistyksen kotisivuilla jaetaan Rakuunamäkeä koskevaa tietoa. Ajankohtaista tietoa löytää myös yhdistyksen facebookista.

Www_logo (2)

 

5. Tapahtumien kautta

Adolf Ehrnroothin lehmusten ympäröimä aukio on sekä Lappeenrantalaisten että Rakuunamäen asukkaiden upea olohuone.

Maasotakoulun toiminnan painopisteen siirtyessä lentokentän läheisyyteen Ehrnroothin aukiota pitää käyttää enenevässä määrin suurempien tapahtumien pitopaikkana. Tapahtumien kautta kaupunkilaiset ja matkailijat tutustuvat Rakuunamäen arvokkaaseen miljööhön.

Adolf Ehrnroothin aukion käyttösuunnitelma tuleville vuosille laaditaan vuoden 2015 aikana.

 

DSC06619

Asukasyhdistyksen pöytä

 

 

 

 

 

 

6. Tarinoitten kautta

Vuoden 2015 aikana suunnitellaan ”Rakuunamäen tuhansien tarinoiden” taltioiminen.

Rakuunamäki on tuhansien tarinoitten kotipaikka. Varusmiespalvelu, upseerikerho, aliupseerikerho, sotilaskoti ja monet muut paikat kuten Adolf Ehrnroothin aukio ovat antaneet aiheen monille tarinoille.

Kun kaksi entistä rakuuna kohtaa toisensa, keskustelu kääntyy helposti Rakuunamäkeen. Mutta kun Maasotakoulun uudessa organisaatiossa Rakuunaeskadroona siirretään Rakuunamäestä Haminaan loppuvat tulevaisuudessa myös juttujen aiheet ainakin mitä varusmiespalveluun mäellä tulee. On kuitenkin tärkeää, että lähitulevaisuudessa erityisesti vanhemman sukupolven rakuunoitten kertomukset saadaan kerättyä talteen.

Rakuunoiden perinteitä pitää vaalia tulevaisuudessakin. Perinteitä voi vaalia myös tarinoitten kautta. Kulttuuripolulla fakta ja elävöitetty fiktio kohtaavat myös tarinoiden muodossa toisensa.

 Www_logo (2)


 

Virtuaalinen tutustuminen Rakuunamäkeen:

Kulttuuripolkusuunnitelma tarjoaa mahdollisuuden maailmanlaajuisesti saada netin kautta tietoa Rakuunamäen historiasta ja nykypäivästä.

 1. Kotisivujen kautta
 2. Sosiaalisen median kautta
 3. Matkailuneuvontalaitteen( I+) ja Lappeenrannan kotisivujen kautta

1. Kotisivujen kautta:

Kulttuuripolulle rakennetaan kotisivuja, joilla surffailemalla saa eri kielillä tietoa Rakuunamäestä:

 • Ruotsin vallan aikana
 • Venäjän vallan aikana
 • Suomen vallan aikana

Tärkeimpien talojen kohdalla kerrotaan taiteen apukeinoin; sanoin, kuvin ja videoin alueella ja taloissa eri aikoina vietetystä elämästä jossa fakta ja elävöitetty fiktio kohtaavat toisensa.

Sanoin ja kuvin kerrottaan myös Rakuunamäen muistomerkeistä, patsaista ja tärkeimmistä taideteoksista.

Kotisivuja suunnitellaan vuoden 2015 aikana ja toteutetaan viimeistään vuonna 2016. Mallia otetaan Suomenlinnan ja Lappeenrannan linnoituksen kotisivuista

(http://www.suomenlinna.fi/linnoitus/) (http://www.lappeenranta.fi/Suomeksi/Kaupunki-info/Linnoitus/Linnoituksen-historia).

facebook

2. Sosiaalisen median kautta

Hyödynnetään sosiaalinen media esim. facebook viestintäkanavana. Facebook sivulla julkaistaan valokuvia, filmipätkiä, kertomuksia elämästä Rakuunamäellä ennen ja nyt.

Kohderyhminä ovat Rakuunamäen asukkaat, entiset rakuunat ja muut alueen historiasta kiinnostuneet.

 

3. Matkailuneuvontalaitteen kautta I+

Lappeenrannan seudulle on pystytetty 17 kappaletta i+ matkailuneuvontalaitetta palvelemaan sekä matkailijoita että paikallisia. Matkailuneuvontalaitteeseen sisällytetään Rakuunamäki osio kuten myös Lappeenrannan kotisivuille.

WP_000959

 


KULTTUURIPAINOITTEINEN LUONTOPOLKU

Rakuunamäen rantaraitin maisemissa kohtaavat luonto ja historia toisensa.

Luonto

Rakuunamäen kulttuuripolku muuttuu rantaraitilla kulttuuripainotteiseksi luontopoluksi. Rantaraitilla on paljon kulkijoita, jotka nauttivat liikunnan lisäksi Saimaan maisemista ja luonnonrauhasta. Näihin maisemiin ja tunnelmiin suunnitellaan historiallista luontopolkua, johon voin omatoimisesti tutustua kävellen, pyöräillen tai virtuaalisesti kotisivujen kautta.

Mallia otetaan Linnoituksen luontopolusta. Kuten Linnoituksen kasvit myös Rakuunamäen kasvit kertovat oman tarinansa kaupungin historiasta ja ihmisen vaikutuksesta ympäristöönsä (http://www3.lappeenranta.fi/linnoitus/luontopolku/).

Rakuunamäen kasvillisuutta on muokannut voimakkaasti alueen aiempi varuskuntakäyttö, kuten on laita koko Lappeenrannan keskusta-alueella johtuen alueen sotilaallisesta historiasta.

Luontopolkua suunnitellaan 2015 aikana. Suunnitelma edellyttää alueen kasvikartoituksen tekemistä, jonka jälkeen on tarjoilla opastettuja luontokävelyjä Rakuunamäellä.

 

DSC06519

 

 

Rantaraitti (kuva Esa Laine)

 

Historia

Kulttuuripolku tulee muistuttamaan rantaraitilla kulkevaa, juoksevaa tai pyöräilevää rantaraittimaiseman historiasta

Rakuunamäen ranta-alueilla toimi 1790-luvulla Saimaan sotalaivasto, joka oli venäläinen laiva-osasto, joka oli osaa Lappeenrannan venäläistä varuskuntaa.

Rakuunamäen rannassa sijaitsee myös vanhan varuskunnan pumppurakennus, josta pumpattiin vettä mäellä sijaitsevaan varuskuntaan.

DSC06422

 

Yhteistyötahot

Lappeenrannan kaupunki, Wirma alueen seudullinen elinkeinoyhtiö ja Rakuunamäen asukasyhdistys ovat tärkeimmät yhteistyökumppanit kun kulttuuripolkuhanketta lähdetään toteuttamaan.

DSC06514

 

Yhteenveto

Kulttuuripolkuhanke pyrkii lisäämään ihmisten tietoisuutta Rakuunamäen historiasta, jotta arvokas alue säilyisi myös tuleville sukupolville.

Kulttuuripolku käsitteenä on kuin sateenvarjo joka pitää sisällään monta erilaista polkua. Kulttuuripolun suunnittelu lähtee ajatuksesta, että Rakuunamäkeen voi sekä paikalliset että matkailijat tutustua monin eri tavoin.

Siinä missä markkinoidaan Lappeenrannan linnoitusta matkailijoille, Lappeenrannan kannattaa samalla nostaa esille myös Rakuunamäki mielenkiintoisena tutustumiskohteena.

Kannattaa satsata myös Rakuunamäkeen, koska Rakuunamäki on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu ympäristö. Alue on Euroopan parhaiten säilynyt varta vasten ratsuväelle rakennettu kasarmialue.

Kulttuuripolkuhanketta on tarkoitus toteuttaa asteittain vuosina 2015 – 2017.

Mainokset