Linkkejä

Hyödyllisiä linkkejä:


Upseeripuiston kasvillisuusinventointi (Tiina Kolari)

Rakuunamäki valitsi minut


VÄESTÖNSUOJA

Väestönsuoja-asetus

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110506

SPEK-tietoa väestönsuojelusta

http://www.spek.fi/Suomeksi/Turvatietoa/Vaestonsuojelu/Vaestonsuoja

Väestönsuojan toimintakuntoon saattaminen

https://www.kuopio.fi/documents/556622/557152/Vaestonsuojan_toimintakuntoon_saattaminen.pdf

 

Mainokset