Rakuunamäen kansalaisvetoomus

Rakuunamäen asukkaat Esa Laine ja Tom Jokinen luovuttivat Rakuunamäen kansalaisvetoomuksen 14.6. Eksoten toimitusjohtaja Pentti Itkoselle ja 16.6.2013 Lappeenrannan kaupunginjohtaja Kimmo Jarvalle.

Vetoomuksen allekirjoitti 104 henkilöä.

Kansalaisvetoomuksessa pyydetään kaupunkia julkaisemaan ensitilassa suunnitelmansa siitä, miten liikenne talolle järjestetään ja miten jalankulkijoiden turvallisuus Rakuunamäellä taataan, koska asukkaat ovat huolestuneita asuinalueensa liikenneturvallisuuden puolesta uuden Lasten – ja nuorten talon rakentamisen myötä.

Asukkaat esittävät, että liikenne Lasten- ja nuorten talolle tulee ohjata suunnasta, jossa on vähiten vakituista asutusta eli Valtakadulta, Kasarminkadun ja Tykkikadun kautta.

Eksoten Pentti Itkonen antoi tukensa vaatimukselle, että liikenne Lasten- ja nuorten talon parkkipaikalle pitää ohjata Kasarminkadulta talon edestä ja sivuilta, eikä Ratsumestarinkadulta suunnitellun uuden tiepiston kautta, jolloin myös talon katuosoite pitää muuttaa Kasarminkaduksi.

Esa Laine ja Tom Jokinen peräänkuulutti liikennesuunnittelussa parempaa yhteistyötä kaupungin ja asukkaitten välillä. Kaupunginjohtaja Kimmo Jarva lupasi vetoomuksen luovutustilaisuudessa, että kaupunki huomioi Rakuunamäen asukkaita kaupungin suunnitelmissa ohjata liikennettä Rakuunamäellä ja suhtautui myönteisesti yhteistoimintaan Rakuunamäen asukasyhdistyksen kanssa, jotta löytyisi hyvät ratkaisut liikenneongelmaan.

Myös kahdeksan lähialueen asunto- ja kiinteistöyhtiötä on kaupunginhallitukselle 29.4.2013 osoittamassa kirjelmässä esittänyt, että perusteiltaan täysin muuttunut valtuuston 28.3.2011 hyväksymä osayleiskaava kumotaan, tarkistetaan liikenneverkkosuunnitelma ja valmistellaan tarvittavat asemakaavamuutokset yhteistyöryhmässä.

 

Mainokset